Modellflyg - Vad är det??

 

För dig som är mer eller mindre aktiv är frågan kanske lättbesvarad men hur ofta har du behövt förklara och kanske till och med försvara ditt intresse för någon eller några i omgivningen?

Den här filmen visar vilken enorm bredd som ryms inom begreppet "modellflyg". Ämnet är till och med så stort att det inte gått att få med allt på de 30 minuter som är filmens längd men som ändå ger en ganska bra översikt för den oinvigde.

Filmen inleder med en exposé över modellflygets historia, med information som bitvis kan vara nog så överraskande! De tre huvudgrenarna - friflyg, linkontroll och radiostyrning - tas upp med flertal exempel på utövande där gränsöverskridande kopplingar mellan huvudgrenanrna görs. Filmsekvenser från 50-talet och fram till dags dato med exempel från både utomhus- och inomhusflygning.

Oavsett vilken ålder då är, vilken ambitionsnivå du har i detta sammanhang eller vad dina intressen för övrigt är i livet: detta är en underhållande och informativ film som passar alla.

 

 

Pris i Sverige 200 :- SEK moms. frakt och emballage tillkommer

Totalpris vid PG-beställning 295:-

Vid betalning via PayPal gäller nedanstående pris

Price outside Sweden 32:- € incl. P & P

Beställningsinfo/Order info

Ett litet litet smakprov nedan

 

 

Hem